Vooruit kijken

Xanadu, het initiatief dat de link weet te leggen tussen waar we vandaan komen en waar we naartoe willen gaan. Waar we, door in het verleden te duiken, vernieuwende ideeën een vervolg kunnen geven en de wereld stap voor stap op een duurzame manier vooruit kunnen helpen.

Xanadu was de legendarische hoofdstad van het Mongoolse rijk, gebouwd door Koeblai Khan vanaf 1256. De eerste hoofdstad van de allergrootste en machtigste dynastie die de wereld ooit gekend heeft. Het is de plek die Marco Polo bezocht tijdens zijn ontdekkingsreis naar het Verre Oosten en uitgebreid beschreef in zijn werk ‘Il Millione’. Xanadu was een eerste stap richting verdere ontwikkeling en verstedelijking onder het regime van Koeblai. Waar voorheen het nomadische Karakorum de functie van hoofdstad bekleedde, stichtte Koeblai een stad met hoge muren, paleizen en tempels. Een spectaculaire creatie, waarmee een unieke poging gedaan werd om de Mongoolse cultuur van nomaden en de Chinese Han cultuur te assimileren. 

Xanadu is daarnaast de naam die gegeven is aan een zeer goed zichtbaar gebied op Titan, de grootste maan van de planeet Saturnus. Een bijzondere ontdekking op een bijzondere plek: Titan is de enige maan in ons zonnestelsel met een dichte atmosfeer en heeft een oppervlak van ijs en zeeën bestaand uit methaangas. De drie voorwaarden voor het ontstaan van leven zijn energie, organische moleculen en vloeistoffen. Titan voldoet aan deze voorwaarden en het dus in theorie mogelijk is dat er leven bestond, bestaat of in de toekomst zou kunnen bestaan.  Xanadu is een aanknopingspunt voor verdere toekomstige, mogelijk baanbrekende ontdekkingen, aangestuurd door de oneindige progressie die wij als mensheid door de tijd heen al hebben geboekt. Een enerverende toekomst vol ontdekking en avontuur, een nieuwe horizon.

Laten we beginnen.